Openbaar Vervoer

Openbaar Vervoer

Op veel plekken in onze provincie is er een enorme drukte op zowel de weg als in het openbaar vervoer. De ChristenUnie zet volop in voor goede busverbindingen die in combinatie met trein, tram, metro en fiets voor mensen een reëel alternatief vormen voor autovervoer. We willen dat meer mensen de auto laten staan en kiezen voor het openbaar vervoer. Dat betekent dat er substantieel meer, fijnmaziger en frequenter openbaar vervoer moet komen. Voorwaarde hiervoor is dat het openbaar vervoer voor iedereen betaalbaar, toegankelijk, betrouwbaar en snel is.  

  • Reizen met het OV moet betaalbaar zijn en blijven. We willen integrale trajectkaarten en kortingsabonnementen die geldig zijn van deur tot deur, in zowel bus, tram, metro, als trein en deelfiets. 
  • OV-verbindingen met kleine dorpen, ziekenhuizen en zorginstellingen moeten in stand worden gehouden; de provincie zet met name in op regelmatige verbindingen vanuit alle gebieden met OV-hubs (treinstations en grotere busstations). Als dit niet langer haalbaar is, moet er een goede andere oplossing worden geboden zoals lokale plannen en initiatieven van inwoners voor aanvullend vervoer.
  • De provincie investeert in dichtbevolkte gebieden in hoogfrequent openbaar vervoer, waaronder snelbussen en lightrail. Als de dienstregeling tenminste elke 10 minuten wordt uitgevoerd, blijkt openbaar vervoer steeds vaker de voorkeur te krijgen boven het gebruik van de auto.
  • Kortere reistijden voor de bus. Geef voorrang aan bussen bij kruispunten en garandeer samen met gemeenten en Rijkswaterstaat dat bussen altijd de file voorbij kunnen rijden via de vluchtstrook of een aparte busbaan. 
  • De provincie moet steviger lobbyen bij het Rijk voor meer regionale invloed en voor investeringen in het OV. Met eigen geld en met een stevige lobby wil de ChristenUnie het spoor- en metronetwerk comfortabeler maken en uitbreiden. We willen bijvoorbeeld meer sprinters, nieuwe treinstations, het behoud van intercity’s in de provincie en we willen dat Amsterdam Centraal geen eindpunt meer is voor de meeste treinen. 
  • Het openbaar vervoer is emissieloos.