Overlast

Overlast

Economische activiteit gaat doorgaans gepaard met overlast voor de leefomgeving. De ChristenUnie wil dat deze overlast wordt beperkt tot een minimum. Met name in de nachtelijke uren moet er rust zijn voor inwoners.

  • De provincie wil de druk verminderen op de leefomgeving als gevolg van de luchtvaart en scheepvaart. De lucht- en scheepvaart moeten evenals andere bedrijfstakken hun aandeel leveren in het terugbrengen van de uitstoot van CO2 en stikstof. 
  • Geluidsoverlast van de luchtvaart - zeker in de (randen van) de nacht - veroorzaakt stress en gezondheidsschade bij omwonenden. De provincie gaat in samenwerking met de minister van IenW een aanpak formuleren om deze overlast van Schiphol tegen te gaan.
  • Voorkomen overlast pakketdiensten. Per dag rijden pakketdiensten vele kilometers door de steden en dorpen in Noord-Holland voor het bezorgen en ophalen van bestellingen. Wij willen daarom pakketautomaten op de trein- en grote busstations in Noord-Holland en het afhalen van pakketjes bij afhaalpunten stimuleren. Dit kan de omvang van het pakketverkeer beperken.