Recreatie

Recreatie

Het reguleren van recreatieve druk is één van de uitdagingen waar de provincie voor staat. Goede voorzieningen op het gebied van fietsen, wandelen en andere vormen van vrije tijdsbeoefening zoals het toeristisch gebruik van parken, stranden en natuur nodigen uit tot gezond gedrag en ontspanning. 

  • Provinciale recreatieve routes en toeristische trekpleisters goed (digitaal) ontsluiten zodat toeristen zich beter over onze provincie kunnen verspreiden.
  • We willen inzet op het spreiden van strandrecreatie en het aanmoedigen van duurzaam vervoer van en naar de stranden. We ondersteunen organisaties die de stranden schoonmaken van afval. 
  • We bevorderen een netwerk van klompenpaden, wandelroutes, fietspaden en kanoroutes en leggen deze aan. 
  • Het aanleggen van voldoende openbare toiletvoorzieningen in natuur- en recreatiegebieden.
  • Openbare watertappunten aanleggen.
  • Recreatieparken blijven beschikbaar voor laagdrempelige en betaalbare recreatie.
  • We sturen aan op een beperking van de commerciële (dance)festivals in verband met geluidsoverlast en belasting voor de natuur.