Schiphol

Schiphol

  • Vermindering van het aantal vluchten op Schiphol zorgt voor minder overlast zodat er in de regio veel meer woningen kunnen worden gebouwd; onderzoek heeft aangetoond dat een aantal van 300.000 vluchten voldoende is om de hub-functie van Schiphol voldoende te blijven invullen.  
  • De provincie ontmoedigt vliegverkeer onder andere door grenzen aan CO2-uitstoot te stellen en het aantal jaarlijkse vluchten vanaf Schiphol terug te brengen naar 300.000.
  • Geluidsoverlast van de luchtvaart - zeker in de (randen van) de nacht - veroorzaakt stress en gezondheidsschade bij omwonenden. De provincie gaat in samenwerking met de minister van IenW een aanpak formuleren om deze overlast van Schiphol tegen te gaan.
  • De ChristenUnie vindt dat alle sectoren proportioneel moeten bijdragen aan de stikstofreductie; dat betekent dus ook dat de uitstoot van Schiphol evenredig moet afnemen.