Sport

Sport

Sport is een mooie manier om de volksgezondheid te bevorderen. Ook is sport een praktische manier om te leren respectvol met elkaar om te gaan. De ChristenUnie ziet voor de provincie een stimulerende en ondersteunende rol op het terrein van sport en gehandicaptensport.

  • De regionale sportinfrastructuur versterken en inzetten op een leefomgeving die uitnodigt tot sporten om daarmee het bewegen te stimuleren.
  • Ondersteuning van het jeugdfonds sport & cultuur zorgt dat kinderen en jongeren gelijke kansen krijgen.
  • Discriminatie en racistische uitingen tegengaan door programma’s te stimuleren waarbij respectvolle omgang met elkaar de kern vormt. En het helpen van verenigingen om deze zaken aan de orde te stellen en aan te pakken.
  • Het stimuleren van mogelijkheden voor gehandicaptensport.
  • Reclames voor gokken en het gebruik van alcohol worden geweerd uit de sportaccommodaties.
  • Op en rond sportvelden en in sportaccommodaties is roken niet toegestaan
  • Voldoende en veilige zwemlocaties (binnen en buiten).