Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid

Elke verkeersgewonde en -dode is er een teveel. We willen de verkeersveiligheid verhogen door wegen veilig in te richten en te onderhouden, én substantieel te investeren in educatie en verandering van verkeersgedrag. 

  • We willen dat iedereen veilig leert fietsen en blijft fietsen. Daarvoor is nodig dat er fietslessen worden aangeboden aan kinderen en nieuwkomers. De provincie zorgt voor een continu, kwalitatief en gratis aanbod. Ook doen alle scholen mee aan de verkeersexamens. Oudere fietsers kunnen gebruik maken van het programma ‘Doortrappen’. 
  • Verkeersomgevingen waar veel kinderen deelnemen aan het verkeer worden autoluw of autovrij ingericht, zoals schoolomgevingen en sportvoorzieningen.
  • Gemeenten worden gestimuleerd om stads-/dorpskernen in te richten als 30 kilometergebieden, met name in omgevingen waar fietsers en voetgangers de weg moeten delen met gemotoriseerd verkeer.
  • Verkeersonveilige knelpunten op schoolroutes moeten snel verholpen worden. Samen met de gemeente gaat de provincie de knelpunten op fiets- en wandelroutes van/naar de scholen inventariseren en oplossen. Met extra aandacht voor de routes in het buitengebied.
  • De verkeersveiligheid op de provinciale wegen wordt verbeterd. Dit betekent dat er maatregelen komen die onveilige snelheidsovertredingen en inhaalmanoeuvres voorkomen. Waar mogelijk komen er tunnels voor het langzame verkeer, zodat fietsers en voetgangers veilig en ongehinderd kunnen oversteken.