Voetgangers

Voetgangers

Wandelen zorgt voor ontmoeting en verbinding in wijk en buurt. Wandelen is laagdrempelig, gezond en duurzaam. Stoepen en wandelpaden moeten goed toegankelijk zijn en met name voor kinderen en mensen met een fysieke, auditieve of visuele beperking.

  • De provincie zet zich in om barrières voor voetgangers in de openbare ruimte op te heffen, te beginnen bij basisscholen, winkelcentra, zorgvoorzieningen en andere belangrijke ontmoetingsplekken en de looproutes daar naartoe. Voetpaden moeten volledig gebruikt kunnen worden, dus hinderlijke obstakels of terrassen worden weggehaald. Parkeerplaatsen voor auto’s maken plaats voor het stallen van (deel)fietsen, scooters, bakfietsen en motoren. Zo houden we de stoepen en oversteekplaatsen toegankelijk, met name voor mensen met een fysieke of visuele beperking, kinderen en ouderen.
  • Voetgangers moeten veilig kunnen oversteken. Oversteekplekken moeten worden verbeterd: voetgangers krijgen langer groentijd, zijn beter zichtbaar en de plekken zijn obstakelvrij. Er wordt meer aandacht besteed aan het verlenen van voorrang bij zebrapaden. 
  • Wandelen is gezond. De provincie gaat daarom samen met gemeenten nieuwe ommetjes en wandelroutes realiseren aan de rand van steden en dorpskernen. Ook wordt er geïnvesteerd in toegankelijke wandelroutes in de natuur en landelijk gebied.