Weidevogels

Weidevogels

Bescherming van weidevogels is een belangrijk speerpunt. De ChristenUnie wil extra inzet op het provinciale Actieplan weidevogels. We ondersteunen boeren bij weidevogelbescherming.

Een groot deel van de uitgekomen eieren, de jonge vogels, wordt opgegeten door roofdieren en door huiskatten. Als we bepaalde vogelpopulaties willen laten toenemen, zullen de rivalen van deze vogels zorgvuldig beheerd moeten worden. Een breder plan met betrekking tot faunabeheer is nodig, zodat de middelen die de provincie Noord-Holland en de energie die de agrariërs hierin steken niet verloren gaan.