Wolf

Wolf

De wolf heeft zich in Nederland gevestigd, maar nog niet in Noord-Holland. Wel is er al eens een wolf gesignaleerd in het Gooi. Het gebied boven het Noordzeekanaal lijkt geen natuurlijk leefgebied voor de wolf, maar het is niet uit te sluiten dat de wolf zich vestigt in het zuidelijk deel van de provincie. De wolf is een beschermd diersoort. We moeten rekening houden met deze prooidieren. Als dit dier zich vestigt zullen de natuurbeheermaatregelen mogelijk anders worden. Schade door wolven wordt door de provincie vergoed. De ChristenUnie vindt dat agrariërs ondersteund moeten worden om schade door wolven te voorkomen