ChristenUnie Noord-Holland wil strengere geluidsnorm windmolens

windmolen.jpg
Persfoto Michel Klein.jpg
Door Michel Klein op 15 mei 2021 om 10:30

ChristenUnie Noord-Holland wil strengere geluidsnorm windmolens

In onze provincie is veel te doen over de zoekgebieden voor windmolens die gemeenten met elkaar hebben aangewezen, om in 2030 voldoende duurzame energie op te wekken. In dit stuk leest u wat het standpunt van de ChristenUnie Noord-Holland is.

De gemeentes geven met deze plannen – Regionale Energie Strategieën (RES) genoemd – uitvoering aan het Klimaatakkoord. Met name rondom Amsterdam is veel protest tegen plannen om windmolens vlak bij de stad te plaatsen. Veel inwoners deden tijdens de inspreekavond in de provinciale commissievergadering een beroep op de provincie om een oude regel in de verordening te handhaven, waarin wordt geëist dat windmolens op minimaal op 600 meter afstand van woningen  worden geplaatst.

Deze regel stamt uit de tijd dat het provinciebestuur onder leiding van de VVD een algeheel verbod op windmolens wilde, maar door afspraken met het Rijk toch gedwongen was windmolens te plaatsen.

We zijn het eens met laten vervallen van achterhaalde regels, zoals de regel dat een windmolen op minimaal 600m afstand tot woningen moet staan, die vooral gericht waren op het frustreren van de energietransitie. Wij willen wél dat inwoners van onze provincie beschermd worden tegen overlast en risico's.

Daarom hebben wij al bij de behandeling van de vorige Omgevingsverordening in 2020 opgeroepen om regels te stellen over het geluid dat windmolens mogen veroorzaken op woningen. De wettelijke norm in Nederland voor het maximale geluid van windturbines op woningen is 47 dB. De WHO adviseert echter vanuit gezondheidsoogpunt een maximale waarde van 45 dB. De ChristenUnie wil dat deze strengere norm wordt opnemen in onze verordening, net als strengere regels om de overlast door nachtverlichting en slagschaduw van windmolens te beperken.

De ChristenUnie Noord-Holland begrijpt de zorg van veel inwoners over enorme windmolens vlakbij woonwijken en in natuurgebieden. Als wij met enige afstand naar alle plannen voor duurzame energie in de RES-sen voor de hele provincie kijken, vinden wij dat er rondom Amsterdam een aantal onlogische zoekgebieden zijn ingetekend.

Het is van belang om vanuit een regionaal perspectief te kijken naar de beste plekken om duurzame energie op te wekken, en niet de voorkeuren van één enkele gemeente leidend te laten zijn. Ook zien wij dat er veel is misgegaan met het informatie- en participatietraject in Amsterdam. Het onderzoek dat de gedeputeerde n.a.v. onze motie gaat uitvoeren als de RES 1.0 straks is vastgesteld, is dan ook nog belangrijker geworden. We zien uit naar de uitkomsten daarvan.

Reageren? Stuur een e-mail naar Statenlid Michel Klein: kleinm@noord-holland.nl

Deel dit bericht