Gebrek aan toiletvoorzieningen drempel voor natuurbezoek

Villa_welgelegen_-_paviljoenslaan.jpg
Persfoto Michel Klein.jpg
Door Michel Klein op 28 juni 2021 om 17:00

Gebrek aan toiletvoorzieningen drempel voor natuurbezoek

Als Provincie Noord-Holland hebben we een prachtige natuurgebieden waar, vooral ook de afgelopen tijd, veel gebruik van wordt gemaakt. In veel natuur- en recreatiegebieden ontbreekt het echter aan toiletten, waardoor een groot deel van de inwoners er om deze reden niet op uit trekt. Volgens de Maag Lever Darm Stichting gaat het om 1 op de 10 Nederlanders.

En dat forse aantal van circa 2 miljoen mensen met buikklachten is niet de enige bevolkingsgroep die hierdoor geraakt wordt. Ook zo’n 2,4 miljoen 65-plussers ondervinden hierdoor de nodige hinder. En dat terwijl juist het bewegen in de natuur zo gezond is, zo betoogden MLD-artsen tijdens een recent symposium van de Toiletalliantie1.

Ook het Sociaal en Cultureel Planbureau berichtte via de publicatie Lang niet toegankelijk dat het op veel plekken helaas toch nog slecht gesteld is met toegankelijkheid en inclusiviteit. Inhakend op het rapport van het CPB en terugkijkend op het symposium dat op 27 mei jongstleden door de Toiletalliantie/Maag Lever Darm Stichting en de Hoge Nood-app werd gehouden, willen we GS graag oproepen om meer toiletvoorzieningen te plaatsen in de natuur- en recreatiegebieden.

Natuurgebieden zijn belangrijk voor iedereen. Afgelopen jaar hebben we geleerd hoe essentieel ze zijn, niet alleen voor fysieke activiteit, maar ook voor ons mentale welzijn. Voor iedereen is het beter als je op je gemak naar het toilet kunt in het buitengebied. Daarbij komt: als je het voor de doelgroep met de grootste behoefte regelt dan heb je het voor iedereen geregeld.

Daarom wil de ChristenUnie meer toiletvoorzieningen in de natuur- en recreatiegebieden. Hierbij zijn de onderstaande voorwaarden van belang:

• Tenminste elke 25 km langs een fietspad
• Tenminste elke 5 km langs een wandelpad
• Elke parkeerplaats bij een natuur- of recreatiegebied

Een motie van deze strekking is ingediend tijdens de vergadering van Provinciale Staten op maandag 28 juni en de volledige motie kunt u hier downloaden.

De gedeputeerde heeft toegezegd te bekijken wat er mogelijk is en met de behandeling van de begroting 2022 een voorstel aan Provinciale Staten voor te leggen. 

1. Tot de Toiletalliantie behoren de Maag Lever Darm Stichting, Stomavereniging, Crohn en Colitis Vereniging Nederland (CCUVN), Prikkelbare Darm Syndroom Belangenvereniging (PDSB), Stichting voor mensen met Kanker aan het Spijsverteringskanaal (SPKS), Continentie Stichting NL, De Zonnebloem, gehandicaptenkoepels Ieder(in) en KansPlus, ouderenbonden KBO-PCOB en KBO-Brabant, reizigersorganisatie Rover en Koninklijke NVVH-Vrouwennetwerk.

Deel dit bericht