Kaderbrief: alle energie naar duurzaam herstel

Villa_welgelegen_-_paviljoenslaan.jpg
Persfoto Michel Klein.jpg
Door Michel Klein op 28 juni 2021 om 17:00

Kaderbrief: alle energie naar duurzaam herstel

We hopen dat we nu de ergste fase van de corona-pandemie achter ons laten en kunnen gaan werken aan het herstel van alles wat zozeer onder de pandemie heeft geleden. In het bijzonder vragen wij aandacht voor “duurzaam herstel”. Het is belangrijk om in alle ontwikkelingen te zoeken hoe we de economie op een meer duurzame manier op kunnen bouwen.

Het is belangrijk om de negatieve gevolgen van de pandemie om te buigen, maar wel op zo'n manier dat dit de aarde niet verder uitput. “Build back better”, om een mooie alliteratie te gebruiken. Waar mogelijk, groener, schoner, natuurvriendelijker.

We zijn blij met het bijzondere experiment om als Provinciale Staten gezamenlijk de bestemming van het resultaat te bepalen. Het is een trendbreuk met het verleden waarin het rekeningresultaat al bestemd was voordat Provinciale Staten überhaupt wist van het bestaan. Door het open neer te leggen bij alle fracties, kan het debat ook daar gevoerd worden waar het thuishoort: in Provinciale Staten. Wij zijn benieuwd hoe dit uit gaat pakken, maar vinden dit een mooi initiatief. En het geeft ons de gelegenheid om het duurzaam herstel mee vorm te geven.

We hebben twee voorstellen ingediend. In de eerste plaats hebben we aandacht gevraagd voor de noodkreten om meer toiletten in natuur- en recreatiegebieden te plaatsen. Mensen met maag, lever of darmklachten, maar ook mensen met een beperking en veel ouderen worden door het gebrek aan voorzieningen beperkt in hun mogelijkheden om van deze gebieden gebruik te maken en dat is jammer.  

Een tweede voorstel betreft het faciliteren van (zee)schepen om een aansluiting op de walstroom te kunnen gebruiken. De ChristenUnie is blij met de inzet van de provincie Noord-Holland om de zeehavens van het Noordzeekanaalgebied en Den Helder te verduurzamen. In 2020 is daarvoor 4,2 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld.

Met walstroomaansluitingen wordt zowel de uitstoot van fijnstof, CO2 en stikstof verminderd, het is dus een heel goede maatregel. Immers, schepen die aan de wal liggen met draaiende motoren of generatoren veroorzaken veel overlast en uitstoot. De ChristenUnie heeft via een motie GS gevraagd om te bekijken in hoeverre het mogelijk is met extra middelen de uitstoot in zeehavens verder terug te dringen is. De strekking van de motie was drieledig:

  • Verzoekt GS te rapporteren welke projecten met betrekking tot het aanleggen van walstroom voor de beroepsvaart / zeevaart inmiddels richting uitvoering gaan.
  • Verzoekt GS te inventariseren welke kansrijke projecten er nog meer zijn
  • Verzoekt GS deze inventarisatie te voorzien van een prijskaartje en deze ter besluitvorming voor te leggen aan PS.

Het college van GS heeft toegezegd de motie mee te nemen en in het najaar met de behandeling van de begroting met een voorstel te komen. 

Deel dit bericht