Betere verdienmodellen voor agrariërs in Europastrategie Noord-Holland

Koeien.png
Persfoto Michel Klein.jpg
Door Michel Klein op 15 december 2021 om 09:00

Betere verdienmodellen voor agrariërs in Europastrategie Noord-Holland

De ChristenUnie heeft, in samenwerking met het CDA, een amendement ingediend om de Europastrategie van Noord-Holland aan te passen. Naast duurzaamheid moet de strategie ook een tweede focus hebben, namelijk het realiseren van goede verdienmodellen voor agrarisch ondernemers.

De opgave om duurzamer te produceren heeft een enorme impact op de positie van de agrariërs, die de transitie waar moeten gaan maken. De landbouwsector is ten slotte een belangrijke schakel in de realisatie van de EU Green Deal, zoals ook in de Europastrategie wordt vermeld. Maar, zeggen CDA en CU, daar komen niet alleen ecologische maar ook maatschappelijke en economische belangen kijken. “We moeten met twee woorden te spreken: we willen dat de agrarische sector verduurzaamt, en dat kan alleen als we er voor zorgen dat agrariërs daarmee een boterham kunnen verdienen”, aldus Michel Klein.

Dat verdienmodellen belangrijk zijn wordt bevestigd door een onderzoek van de Rekenkamer waaruit blijkt dat 36% van de Nederlandse boeren ondanks EU-steun een inkomen hebben onder het bruto wettelijk minimumloon. “Het kan niet zo zijn dat zij geconfronteerd worden met extra lasten door verduurzaming, waar geen inkomsten tegenover staan. Om een daadwerkelijk duurzame transitie te realiseren is het belangrijk dat we de agrariërs die bij willen dragen aan deze verduurzaming financieel perspectief bieden”, vindt Willemien Koning van het CDA

CU en CDA hebben samen een amendement ingediend waardoor vastgelegd wordt dat er aandacht moet zijn voor gezonde verdienmodellen voor ondernemers in de landbouwsector. De partijen zijn blij dat de meerderheid van Provinciale Staten voor het amendement heeft gestemd.

Deel dit bericht