De verbinding A8-A9 gaat er nooit gaat komen

Snelweg.jpg
Persfoto Michel Klein.jpg
Door Michel Klein op 31 januari 2022 om 15:00

De verbinding A8-A9 gaat er nooit gaat komen

Binnen de Provinciale Staten werd vandaag gesproken over de aanleg van een snelweg ter verbinding van de A8 en A9. Met deze weg hoopt de provincie een betere leefbaarheid in Krommenie en Assendelft te vergroten. Tegelijkertijd wordt deze weg dwars door het UNESCO werelderfgoed Stelling van Amsterdam aangelegd. Het is onmogelijk om dit landschap te behouden en aanleg van de weg te realiseren.

Michel Klein benadrukte in zijn betoog dat het project onbetaalbaar is dankzij alle compensatieregelingen. Hij stelde tijdens het debat:

“De kans dat het Rijk in deze tijd, met de uitdagingen die we hebben rondom klimaat en natuurherstel de portemonnee zal trekken om een half miljard bij te dragen aan een provinciale wens om een snelweg te realiseren is vrijwel zeker nul procent. Het idee dat deze weg ooit aangelegd kan worden is een illusie van de gedeputeerde.”

De ChristenUnie heeft daarom gepleit om de stekker uit het project te trekken en op zoek te gaan naar een betere en doelgerichte besteding van het geld. De partij heeft, samen met D66, GroenLinks en de PvdA, een motie ingediend om met reizigersorganisatie ROVER in overleg te gaan voor mogelijke alternatieve plannen.

Daarnaast toont het onderzoek in het landschapsplan aan dat er eenvoudige mogelijkheden zijn om de cultuur-, natuur- en recreatieve waarden van het gebied te versterken. Een tweede motie, medeondertekend door de PvdD en de SP, roept de gedeputeerde op om hier verder onderzoek naar te doen.

Deel dit bericht