ChristenUnie: “Goede natuur en een gezonde toekomst voor boeren.”

Windmolen.png
Persfoto Michel Klein.jpg
Door Michel Klein op 7 februari 2022 om 18:00

ChristenUnie: “Goede natuur en een gezonde toekomst voor boeren.”

Vandaag werd het agrarisch natuurbeheer (ANLb) binnen Natuurnetwerk Nederland (NNN) besproken in de commissie Natuur, Landbouw en Gezondheid. De NNN verbindt alle natuurgebieden in de provincie aan elkaar. Die natuur biedt wandelaars en fietsers ontspanning en verbetert de kwaliteit van het water en de lucht. Tegelijkertijd zijn er in natuurgebieden veel bedrijven, zoals boeren, en particulieren actief. De provincie is daarom vaak in gesprek met deze partijen.

In 2027 staat op de planning om dit natuurnetwerk af te ronden, er dient echter nog een deel gerealiseerd te worden. Een groot aantal agrariërs hebben hun bedrijf op gronden die bestemd zijn als NNN. De gedeputeerde heeft in haar communicatie naar de Provinciale Staten laten weten dat duurzame natuur en het boerenbedrijf niet samengaan. De ChristenUnie is van mening dat dit helemaal niet met elkaar op gespannen voet staat. Experts stellen dat de natuurdoelen ook kunnen worden behaald in samenwerking met agrariërs. Dit kan bijvoorbeeld door het overgaan tot biologische landbouw. Daarom pleiten wij voor het realiseren van goede natuur én een gezonde financiële toekomst voor boeren. 

Om dit te realiseren hebben wij de gedeputeerde vragen gesteld om maatwerk voor boerenbedrijven te leveren. Daarbij is, in het bijzonder, een goede vergoeding voor agrariërs die natuur beheren noodzakelijk. Het beheren van hoogwaardige natuur leidt immers tot een afname in inkomsten voor de agrariër. Onvoldoende inkomsten zal ertoe leiden dat de toekomst van boerenbedrijven in gevaar komen. Op dit moment wordt agrarisch natuurbeheer gefinancierd vanuit de Provincie. Wij zijn blij dat de provincie de druk van de ketel heeft gehaald met deze toezegging. Op deze wijze is het mogelijk om samen met boeren te zoeken naar rendabele manieren om natuur te beheren. 

Deze samenwerking tussen Provincie en agrariërs vinden wij belangrijk. De ChristenUnie heeft daarom de gedeputeerde opgeroepen om met de agrarische collectieven door te pakken met het door hen voorgestelde Duurzaam Collectief Beheerplan. Zodoende kunnen er haalbare natuurdoelen worden gesteld. Alleen dan is er sprake van goede natuur én een gezonde toekomst voor boeren. 

Deel dit bericht