ChristenUnie Noord-Holland wil burgerpeiling over duurzame energieopwekking

pexels-tara-winstead-8850706.jpg
Persfoto Michel Klein.jpg
Door Michel Klein op 4 april 2022 om 09:00

ChristenUnie Noord-Holland wil burgerpeiling over duurzame energieopwekking

De provinciale fractie van de ChristenUnie werkt aan een initiatiefvoorstel om een brede peiling te houden onder de inwoners van Noord-Holland over duurzame energieopwekking. De aanleiding voor dit initiatief is enerzijds de grote zorg onder inwoners over de komst van windmolens.

Een aangevraagd referendum werd eerder tegengehouden door de Noord-Hollandse coalitiepartijen. Anderzijds klinkt steeds vaker de oproep om sneller af te stappen van fossiele energie. De realisatie van nieuwe duurzame energiebronnen is daarvoor noodzakelijk. Fractievoorzitter Michel Klein: “Aan de vele insprekers in onze vergaderingen merken we dat dit onderwerp enorm leeft. Wij vinden het belangrijk om bij de realisatie van duurzame energieprojecten de zorgen van onze inwoners serieus te nemen. Wij willen beter begrijpen waar die zorg zit en hoe breed dat gedeeld wordt.

Volgens de ChristenUnie kan een burgerpeiling een genuanceerd beeld schetsen. Inwoners krijgen geen eenvoudige ja-nee vraag, maar een aantal dilemma’s voorgelegd. Bijvoorbeeld over  afstandsregels of geluidsnormen voor windmolens. Moet de provincie eigen regels stellen of aansluiten bij landelijk beleid? Hoe verhoudt energieopwekking zich tot andere belangen, zoals de openheid van het landschap? Klein: “Een ja-nee vraag gaat ons niet helpen om inzicht te krijgen in wat inwoners belangrijk vinden. Een peiling die representatief is voor de Noord-Hollandse inwoners kan ons in de Provinciale Staten helpen bij de keuzes die we moeten maken.”

De ChristenUnie wil fors inzetten op duurzame energie, maar wil de inwoners beter betrekken bij de afwegingen die gemaakt moeten worden. Daarom werkt de fractie aan dit voorstel dat vervolgens in de commissie Ruimte, Wonen en Klimaat zal worden besproken.

De burgerpeiling staat los van het initiatief voor een referendum over de Omgevingsverordening, dat door de werkgroep Windalarm wordt voorbereid. Klein: “Het aanvragen van een referendum is een recht van de Noord-Hollandse inwoners. Wij denken dat een referendum over windmolens niet veel extra inzicht op zal leveren. Daar is de burgerpeiling wél op gericht. We willen horen wat inwoners belangrijk vinden om vervolgens een breed gedragen energietransitie te realiseren.”

 

Deel dit bericht