ChristenUnie: geen haaientanden op Noord-Hollandse fietspaden

pexels-leandro-boogalu-1149601.jpg
Persfoto Michel Klein.jpg
Door Michel Klein op 30 mei 2022 om 17:10

ChristenUnie: geen haaientanden op Noord-Hollandse fietspaden

Fietsen is gezond, zorgt voor minder files, leidt nauwelijks tot vervuiling en neemt weinig ruimte in beslag. Daarom is de ChristenUnie enthousiast over het gebruik van de fiets. Helaas is het gebruik van de fiets niet altijd een veilige optie. Er zijn nog veel verbeteringen nodig om de veiligheid van fietsers in onze provincie te garanderen. Daarom hebben wij tijdens het debat over het Regionaal Toekomstbeeld Fiets gepleit voor een voorrangsregeling voor fietsers bij kruisingen.

Momenteel is het bij een aantal kruisingen het geval dat fietsers moeten wachten op het autoverkeer. Voorbeelden van deze kruisingen zijn de kruising N246-Markervaartweg, de kruising N236-N523 bij fort Uitermeer en de kruising N236-G.J. Wieferringdreef. De huidige verkeersituatie kan leiden tot onveilige situaties voor fietsers. Een uniforme voorrangsregeling zorgt voor meer duidelijkheid voor weggebruikers en leidt daarmee tot een grotere fietsveiligheid.

Uiteraard hebben wij niet alleen gepleit tegen haaientanden voor fietsers. In onze bijdrage hebben we ook de nadruk gelegd op het versterken van recreatieve fietsroutes, een hoge prioriteit voor veilige schoolroutes en het intensiever betrekken van personen met mobiliteitsbeperkingen bij de totstandkoming van de Actieagenda Actieve Mobiliteit.

Meediscussiëren over dit onderwerp? Dat kan! De ChristenUnie zoekt versterking van de fractie, het bestuur en verschillende commissies. Neem snel contact op met onze fractie door te mailen naar: matthijs.vet@noord-holland.nl

Deel dit bericht