ChristenUnie pleit voor grote inspraak burgers over windmolens

pexels-laura-penwell-3608056.jpg
Persfoto Michel Klein.jpg
Door Michel Klein op 30 mei 2022 om 17:01

ChristenUnie pleit voor grote inspraak burgers over windmolens

Recent debatteerde de Provinciale Staten over de omgevingsverordening en het referendumverzoek. In de debatten vormden windmolens een centraal thema. De provincie wil stoppen met fossiele brandstoffen en veel duurzame energie opwekken. Een onderdeel van deze energietransitie zijn windmolens.

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat de provincie inzet op duurzame energie. Door de zichtbare gevolgen van klimaatverandering kunnen we het ons niet veroorloven de realisatie van duurzame energiebronnen verder uit te stellen. Wat ons betreft moeten oude regels, waaronder de afstandsnormen van windmolens tot huizen, daarom geen belemmering zijn voor de energietransitie.

Tegelijkertijd zien wij dat er veel onrust is onder de inwoners van Noord-Holland. Zij denken dat windmolens gevolgen hebben voor hun gezondheid en tot overlast leiden. De politiek moet deze zorgen serieus nemen. Het is belangrijk dat resultaten van gezondheidsonderzoeken meewegen bij nieuwe beslissingen. Daarnaast willen wij een burgerpeiling in Noord-Holland. Een peiling is een goede manier om de mening en wensen van inwoners te horen. Op deze manier kan de provincie beslissingen nemen die veel mensen steunen. Want veel inwoners steunen de energietransitie en zien het belang van duurzame energie in.

Een referendum is volgens ons geen goed middel om beslissingen te nemen. Ingewikkelde keuzes worden door een referendum onterecht eenvoudig weergegeven. Daarnaast is het doel van het referendum om afstandsnormen in stand te houden. Veel van die regels zullen aan het einde van dit jaar alsnog vervallen. Alle uitkomsten van het referendum zullen daardoor leiden tot onvrede. Desondanks hebben wij voor het referendumverzoek gestemd. Het verzoek is namelijk volgens de regels aangevraagd, waardoor er geen geldige reden is voor een tegenstem.

Meediscussiëren over dit onderwerp? Dat kan! De ChristenUnie zoekt versterking van de fractie, het bestuur en verschillende commissies. Neem snel contact op met onze fractie door te mailen naar: matthijs.vet@noord-holland.nl

Deel dit bericht