Provinciale Staten Noord-Holland ondersteunen het initiatief “warme kamers”