Berichten geschreven door Michel Klein

 1. Koeien.png
  Persfoto Michel Klein.jpg
  Door Michel Klein op 4 juli 2022

  ChristenUnie pleit voor eerlijke stikstofaanpak met perspectief voor boeren

  Op verzoek van de ChristenUnie debatteerde de Provinciale Staten vandaag over de uitstoot van stikstof door bedrijven in Noord-Holland. Daarbij zijn er door de CU ook vijf moties ingediend over het stikstofbeleid van de provincie. Lees hier onze bijdrage terug.

  Lees verder
 2. pexels-leandro-boogalu-1149601.jpg
  Persfoto Michel Klein.jpg
  Door Michel Klein op 30 mei 2022

  ChristenUnie: geen haaientanden op Noord-Hollandse fietspaden

  Fietsen is gezond, zorgt voor minder files, leidt nauwelijks tot vervuiling en neemt weinig ruimte in beslag. Daarom is de ChristenUnie enthousiast over het gebruik van de fiets. Helaas is het gebruik van de fiets niet altijd een veilige optie. Er zijn nog veel verbeteringen nodig om de veiligheid van fietsers in onze provincie te garanderen. Daarom hebben wij tijdens het debat over het Regionaal Toekomstbeeld Fiets gepleit voor een voorrangsregeling voor fietsers bij kruisingen.

  Lees verder
 3. pexels-laura-penwell-3608056.jpg
  Persfoto Michel Klein.jpg
  Door Michel Klein op 30 mei 2022

  ChristenUnie pleit voor grote inspraak burgers over windmolens

  Recent debatteerde de Provinciale Staten over de omgevingsverordening en het referendumverzoek. In de debatten vormden windmolens een centraal thema. De provincie wil stoppen met fossiele brandstoffen en veel duurzame energie opwekken. Een onderdeel van deze energietransitie zijn windmolens.

  Lees verder
 4. microphone-gaa43708e4_1920.jpg
  Persfoto Michel Klein.jpg
  Door Michel Klein op 4 april 2022

  Gezocht: duo-commissielid/lid steunfractie

  Heb jij interesse in thema’s die relevant zijn in de provincie? Hou jij je bijvoorbeeld graag bezig met landbouwbeleid? Of ben jij een expert op het gebied van mobiliteit? Of op het gebied van de energietransitie? En ben je op zoek naar een politiek inhoudelijke functie? Dan is de vacature van duo-commissielid / lid steunfractie je op het lijf geschreven!

  Lees verder
 5. pexels-kaboompics-com-6224.jpg
  Persfoto Michel Klein.jpg
  Door Michel Klein op 4 april 2022

  Gezocht: bestuursleden Provinciale Unie

  Wil jij je dienstbaar maken voor de ChristenUnie in je eigen provincie? Word dan bestuurslid van de Provinciale Unie! De Provinciale Unie is het bestuur van ChristenUnie Noord-Holland.

  Lees verder
 6. pexels-tara-winstead-8850706.jpg
  Persfoto Michel Klein.jpg
  Door Michel Klein op 4 april 2022

  ChristenUnie Noord-Holland wil burgerpeiling over duurzame energieopwekking

  De provinciale fractie van de ChristenUnie werkt aan een initiatiefvoorstel om een brede peiling te houden onder de inwoners van Noord-Holland over duurzame energieopwekking. De aanleiding voor dit initiatief is enerzijds de grote zorg onder inwoners over de komst van windmolens.

  Lees verder
 7. pexels-laura-penwell-3608056.jpg
  Persfoto Michel Klein.jpg
  Door Michel Klein op 7 maart 2022

  ChristenUnie hekelt dat coalitie geen besluit durft te nemen over regels windmolens

  Vandaag zou de Provinciale Staten stemmen over de nieuwe omgevingsverordening. In de omgevingsverordening zijn alle provinciale regels over natuur, milieu, mobiliteit, erfgoed, ruimte en water opgenomen.

  Lees verder
 8. Windmolen.png
  Persfoto Michel Klein.jpg
  Door Michel Klein op 7 februari 2022

  ChristenUnie: “Goede natuur en een gezonde toekomst voor boeren.”

  Vandaag werd het agrarisch natuurbeheer (ANLb) binnen Natuurnetwerk Nederland (NNN) besproken in de commissie Natuur, Landbouw en Gezondheid. De NNN verbindt alle natuurgebieden in de provincie aan elkaar. Die natuur biedt wandelaars en fietsers ontspanning en verbetert de kwaliteit van het water en de lucht. Tegelijkertijd zijn er in natuurgebieden veel bedrijven, zoals boeren, en particulieren actief. De provincie is daarom vaak in gesprek met deze partijen.

  Lees verder
 9. Snelweg.jpg
  Persfoto Michel Klein.jpg
  Door Michel Klein op 31 januari 2022

  De verbinding A8-A9 gaat er nooit gaat komen

  Binnen de Provinciale Staten werd vandaag gesproken over de aanleg van een snelweg ter verbinding van de A8 en A9. Met deze weg hoopt de provincie een betere leefbaarheid in Krommenie en Assendelft te vergroten. Tegelijkertijd wordt deze weg dwars door het UNESCO werelderfgoed Stelling van Amsterdam aangelegd. Het is onmogelijk om dit landschap te behouden en aanleg van de weg te realiseren.

  Lees verder
 10. Tata Steel.jpg
  Persfoto Michel Klein.jpg
  Door Michel Klein op 31 januari 2022

  Oppositiepartijen in Provinciale Staten willen debat over RIVM rapport Tata Steel

  De partijen JA21, CDA, SP, Partij voor de Dieren, ChristenUnie en DENK willen op korte termijn een debat in de Provinciale Staten over het RIVM onderzoek naar de herkomst van neergedaald stof en stoffen in de lucht in de IJmond regio.

  Lees verder