ChristenUnie stelt verbinding centraal na verkiezingen en pleit voor akkoord op hoofdlijnen

Paviljoen Welgelegen.jpg
Persfoto Michel Klein.jpg
Door Michel Klein op 29 maart 2023 om 20:00

ChristenUnie stelt verbinding centraal na verkiezingen en pleit voor akkoord op hoofdlijnen

Vanmiddag vond het duidingsdebat van de Provinciale Statenverkiezingen plaats. De bijdrage van fractievoorzitter Michel Klein is hieronder integraal te lezen. 

Bij de verkiezingen haalde de BoerBurgerBeweging een groot aantal stemmen en kwam als nieuwe, grootste partij in deze staten. Onze felicitaties aan deze partij voor dit resultaat. De uitslag laat onvrede zien over hoe het gaat in ons land. Volgens de ChristenUnie komt dit onder andere doordat inwoners het gevoel hebben dat het beleid niet met hen wordt gemaakt , maar over hen wordt gemaakt. En doordat de redenen voor het beleid soms moeilijk mee te voelen zijn. Vaak lijken die technocratisch: we moeten dit vanwege EU wetgeving, dat vanwege afspraken uit het verleden, en weer iets anders vanwege uitspraken van de Raad van State.

Er zijn inderdaad grote uitdagingen. Op het gebied van de toekomst van de agrarische sector, natuurherstel, klimaatverandering en het oplossen van de wooncrisis. Wij zullen ons best moeten doen om iedereen te betrekken bij het beleid dat we maken. We zullen moeten samenwerken, aan een gedeeld verhaal waarom dat beleid nodig is, maar ook aan oplossingen waaraan mensen hun bijdrage kunnen leveren. Burgerparticipatie is belangrijker dan ooit.

De uitslag van de verkiezingen laat ook zien dat de meningen in onze provincie sterk verdeeld zijn. We zullen daarom met elkaar het gesprek aan moeten gaan. Over de uitdagingen waar we voor staan en de oplossingen die nodig zijn. De ChristenUnie denkt dat het goed zou zijn als de vier grootste partijen die handschoen allereerst oppakken. Deze partijen zijn een goede vertegenwoordiging van de verschillende visies in onze provincie. Ga met elkaar het gesprek aan, en probeer vanuit die diverse opinies te zoeken naar een gedeeld verhaal.

De ChristenUnie adviseert ook om daarbij verder te kijken dan een traditioneel coalitie-akkoord. Zorg voor een gedeelde visie op een plan van aanpak voor de drie belangrijkste uitdagingen: de toekomst van het landelijke gebied, de klimaatopgave, en de wooncrisis. Maak daarover een hoofdlijnenakkoord, en geef de verdere uitwerking vorm in overleg met de staten.

Laten we waken voor een akkoord dat leidt tot een versterking van het gevoel dat mensen niet gehoord zijn. Maar laten we ook met elkaar onze verantwoordelijkheid nemen. Want we zullen ook afspraken moeten maken waarin we mensen teleurstellen.

En dan nog een praktische tip voor de onderhandelaars: overleg niet alleen in Haarlem, maar ga ook eens naar Schellinkhout, Egmond, Amsterdam of Zaanstad.