ChristenUnie blijft aandringen op tweede pont in Velsen

Pont Amsterdam
Persfoto Michel Klein.jpg
Door Michel Klein op 10 juli 2023 om 17:45

ChristenUnie blijft aandringen op tweede pont in Velsen

De ChristenUnie maakt zich grote zorgen over de geplande afschaling van de dienstregeling van de pont over het Noordzeekanaal bij Velsen. Begin mei stelde de ChristenUnie alvragen naar aanleiding van het bericht dat de GVB één pont bij Velsen uit dienst wil nemen. Deze pont zou het GVB willen inzetten als reservepont in Amsterdam.

Door het verdwijnen van een pont in Velsen zou de pont nog slechts eens per 20 minuten gaan in plaats van eens per 10 minuten. De pont is een belangrijke schakel op provinciale fietsroutes en voor veel mensen van groot belang voor woon-werkverkeer. Op navraag van de ChristenUnie gaf het provinciebestuur aan dat zij de tienminutendienst wil behouden.

Recent was in de krant te lezen dat het behoud van de tienminutendienst niet is gelukt. Er lijkt geen tweede pont beschikbaar te zijn voor de dienst in Velsen. Voor de ChristenUnie is dit een aanleiding om opnieuw vragen te stellen aan de gedeputeerde. Daarbij vroeg de partij zich af wat de provincie tot op heden gedaan heeft voor het behoud van de tienminutendienst.

In de beantwoording stelde de gedeputeerde dat de gemeente Velsen en het GVB samen tot een oplossing moeten komen. De provincie heeft middelen beschikbaar voor de aanschaf van de pont, maar dat helpt niet op korte termijn. Het provinciebestuur zal wel de leiding nemen in het faciliteren van de gesprekken. Ook gaf de gedeputeerde aan dat de Commissaris van de Koning vorige week contact heeft gezocht met de betrokken partijen. De ChristenUnie heeft aangedrongen op het verkennen van alle opties, waaronder het alleen inzetten van de reservepont wanneer een pont in Amsterdam daadwerkelijk uit te vaart is.