ChristenUnie verzet zich tegen vergunning ‘groene Barbapapa’ in Naarden

Flatje
Persfoto Michel Klein.jpg
Door Michel Klein op 10 juli 2023 om 18:00

ChristenUnie verzet zich tegen vergunning ‘groene Barbapapa’ in Naarden

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van maandag 10 juli heeft de ChristenUnie vragen gesteld over het in stand houden van de omgevingsvergunning voor de bouw van het appartementencomplex in Naarden door de gemeente Gooise Meren. Volgens de partij is de vergunning in strijd met het bestemmingsplan. Eerder bevestigde het provinciebestuur, naar aanleiding van schriftelijke vragen van de ChristenUnie, dat dit inderdaad het geval is.

Statenlid Michel Klein heeft aan het provinciebestuur gevraagd om uitleg te geven over het feit dat de gemeente Gooise Meren recent alle bezwaren naast zich neer heeft gelegd. “Het bouwplan ligt midden in de Gooise natuur, die onderdeel uitmaakt van het Natuurnetwerk Nederland. Zo’n groot en hoog gebouw op deze plek past helemaal niet.”, aldus Klein. De ChristenUnie wilde weten of de provincie dit bouwplan nog steeds ongewenst vindt, en welke vervolgstappen de provincie zal nemen. 

Gedeputeerde Rommel reageerde daarop kort en duidelijk. Ze bevestigde opnieuw dat het bouwplan niet past binnen het bestemmingsplan en dat de provincie daarom een bezwaarprocedure zal starten. Voor het provinciebestuur zijn de argumenten van de gemeente Gooise Meren niet steekhoudend. Een bezwaarprocedure moet ertoe leiden dat de het huidige vergunning ingetrokken wordt. De bouw van de het complex is daarmee nog steeds heel ver weg.