ChristenUnie wil dat provincie subsidie voor het maaien van waterplanten in het Gooimeer in stand houdt

Waddenzee.jpg
Persfoto Michel Klein.jpg
Door Michel Klein op 10 juli 2023 om 17:30

ChristenUnie wil dat provincie subsidie voor het maaien van waterplanten in het Gooimeer in stand houdt

Sinds 2017 neemt de provincie de leiding in het maaien van waterplanten in het Gooimeer. De provincie heeft een subsidieregeling in het leven geroepen en extra menskracht beschikbaar gesteld. Op deze manier worden gemeenten ondersteunt in het beheer. Helaas is er begin dit jaar besloten deze hulpmiddelen niet meer beschikbaar te stellen, terwijl de overlast van waterplanten in het Gooimeer blijft aanhouden.

De ChristenUnie heeft bij het provinciebestuur geïnformeerd over het verdwijnen van deze hulpmaatregelen. In het bijzonder hoopt de partij dat de provincie opnieuw een subsidieregeling in stelt. De kosten van de beheermaatregelen zijn namelijk zeer hoog voor gemeenten. Daarbij kijkt zij ook naar gedeputeerde Loggen, welke zich in het verleden veel heeft ingezet voor de beheermaatregelen. 

Het provinciebestuur bevestigde aan de ChristenUnie dat de beheermaatregelen stoppen. Dit hoeft niet direct een probleem te zijn, aldus gedeputeerde Rommel, doordat de betrokken gemeenten beschikken over voldoende financiële middelen. De zaak wordt verder gecompliceerd doordat er sprake is van een samenwerking met de Rijksoverheid. 

Desondanks liggen er wel nieuwe hulpmaatregelen in het verschiet. In de beantwoording van de vragen werd duidelijk dat het nieuwe provinciebestuur welwillend staat tegenover het aanhouden van de maatregelen. Ook lijkt de aankomende coalitie geld te reserveren voor een subsidie.