ChristenUnie Noord-Holland wil snelle actie om gezondheid omwonenden TATA Steel te verbeteren

Industrie en natuur.jpg
Persfoto Michel Klein.jpg
Door Michel Klein op 2 oktober 2023 om 18:00

ChristenUnie Noord-Holland wil snelle actie om gezondheid omwonenden TATA Steel te verbeteren

De ChristenUnie heeft met 6 andere partijen een spoeddebat aangevraagd in de Provinciale Staten over het RIVM-rapport dat afgelopen week werd gepubliceerd. Daaruit blijkt dat er een directe relatie bestaat tussen de uitstoot van TATA Steel en de kans om ziek te worden. Het bevestigde officieel de jarenlange zorgen die er bestaan over de effecten van TATA Steel op de gezondheid van de omwonenden. Daarbij kwam vorige week ook naar buiten dat al in 1977 bekend was dat de hoeveelheid schadelijke PAKS in de omgeving van TATA véél hoger was dan elders in het land, en dat de oorzaak – toen al – ‘waarschijnlijk de Kooksfabriek 2’ was.

Dit is in de eerste plaats pijnlijk en schokkend: waar we bang voor waren, klopt. We zijn de afgelopen 4 jaar bezig geweest om te onderzoeken of aangetoond kan worden dat TATA bijdraagt aan de slechte gezondheidssituatie in de IJmond. En dan blijkt dat we dit al weten. De staalindustrie zorgt voor het overgrote deel van de omwonenden voor overlast, een kortere levensverwachting en extra gevallen van kanker en astma. Maar in de tweede plaats geeft het rapport ook de duidelijkheid die we nodig hebben om vol in te zetten op het terugdringen van de gezondheidsschade van omwonenden.

Onze fractie heeft hier landelijk aandacht voor gevraagd door dit punt op te nemen in het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Maar ook als provincie kunnen we extra stappen zetten. Wij dienen daarom samen met PvdA, JA21 en de PvdD moties in die oproepen om de gezondheid van omwonenden meer centraal te stellen, bijvoorbeeld door het voorzorgsprincipe te hanteren en door te onderzoeken hoe we Europese regels beter in kunnen zetten.

De ChristenUnie is van mening dat TATA Steel schoner moet. De vergroening van de fabriek kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Daar zijn dagelijks honderden medewerkers van TATA mee bezig en die steunen wij van harte. Maar de huidige uitstoot kan niet doorgaan tot 2030. Wat de ChristenUnie betreft moet de Kooksgasfabriek 2 worden gesloten. Deze fabriek is immers zwaar verouderd en voldoet niet meer aan de moderne eisen.

EN