ChristenUnie pleit voor oplossing isolatie spouwmuren

Rijtjeshuis.jpg
Persfoto Michel Klein.jpg
Door Michel Klein op 21 oktober 2023 om 15:00

ChristenUnie pleit voor oplossing isolatie spouwmuren

Op 2 augustus jl. heeft de Raad van State een uitspraak gedaan die grote gevolgen heeft voor de isolatie van woningen. Volgens de raad moet een eigenaar van een bestaande woning die spouwmuren wil isoleren eerst voldoende ecologisch onderzoek laten doen naar de aanwezigheid van vleermuizen. Een endoscopisch onderzoek is hierbij niet voldoende; dat volgt uit de zorgplicht in het kader van de Wet natuurbescherming. Dit betekent in de praktijk dat er een langdurig ecologisch onderzoek gedaan moet worden, waardoor spouwmuurisolatie ongeveer twee keer zo duur wordt en een jaar wachttijd gaat kennen. 

De ChristenUnie heeft het college van GS gevraagd om met spoed met een oplossing te komen. Deze oplossing is voor handen. De provincie Utrecht heeft een generieke aanpak ontwikkeld, de zogenaamde pre-SMP-methodiek (pre-soortenmanagementplan-methodiek). Op grond van dit pre-soortenmanagementplan kan de provincie een tijdelijke ontheffing van de Wet natuurbescherming verlenen aan een gemeente. Hiermee is de isolatie van particuliere woningen direct toegestaan. De voorwaarde voor deze ontheffing is dat de gemeente een ecologisch bureau opdracht heeft gegeven voor de start van het SMP-onderzoek. Zodra een gemeente dit onderzoek begint, kan zij voor dat gebied voor twee jaar een ontheffing krijgen, vooruitlopend op de tien jaar durende ontheffing die hoort bij een SMP. 

De pre-SMP-methodiek zorgt ervoor dat er tijdens isolatiewerkzaamheden bij particulieren geen dieren gedood worden en er ook na isolatie voldoende verblijfplaatsen beschikbaar blijven. Zo kan de verduurzaming van woningen doorgaan, maar worden de kwetsbare diersoorten duurzaam beschermd. Het college heeft aangegeven binnen enkele weken met een Noord-Hollandse oplossing te komen.