ChristenUnie teleurgesteld over afwijzen windmolens Noorder IJplas

Windmolens.jpg
Persfoto Michel Klein.jpg
Door Michel Klein op 13 november 2023 om 17:00

ChristenUnie teleurgesteld over afwijzen windmolens Noorder IJplas

Maandag 13 november hebben de Provinciale Staten gesproken over het afgeven van een zogenaamde "concept Verklaring Van Geen Bedenkingen" (VVGB) voor het plan van vier energiecoöperaties om een vergunning aan te vragen voor de plaatsing van drie windmolens bij de Noorder IJplas. De meerderheid van PS heeft zich uitgesproken tegen dit project. De ChristenUnie is daar zeer teleurgesteld over omdat we daarmee een belangrijk onderdeel van de regionale energiestrategie niet kunnen realiseren.

De ChristenUnie vindt het ook een voorbarig besluit. Er is recent nog een advies gekomen van Rijkswaterstaat en een reactie daarop van de initiatiefnemers, maar daarover heeft PS geen inhoudelijk gesprek kunnen voeren in de commissie. Er lag bij de bespreking in de vergadering ook geen reflectie van GS of de Omgevingsdienst over de nieuwe informatie. Bovendien ging PS hiermee in tegen het verzoek van de gemeente Amsterdam om het besluit over dit onderwerp uit te stellen uit het oogpunt van zorgvuldigheid. 

Onze belangrijkste teleurstelling is vanwege de inhoud. Het gaat hier een plan dat ontwikkeld is door vier verschillende energiecoöperaties. Dat is precies zoals we dat willen: geen grote investeerders uit het buitenland, maar burgers en bedrijven die samen het initiatief nemen om duurzame energie in hun eigen omgeving op te wekken. Dat betekent wat ons betreft dat we het initiatief met een positieve grondhouding tegemoet treden, maar uiteraard niet dat het daarom zonder meer door zou moeten gaan.

We hebben het plan daarom inhoudelijk beoordeeld. Is dit een ideaal plan? Nee, dat is het niet. De plek waar de windmolens zijn gepland is vol, en het past allemaal maar net. Er zijn omwonenden die overlast zullen ervaren. Maar het plan is daarmee nog niet onzorgvuldig. Door strenge eisen te stellen aan de geluidsoverlast, waarbij die binnen de WHO normen blijft (zoals al jaren door de ChristenUnie bepleit), door slagschaduw vrijwel geheel uit te sluiten, door de hoogte te beperken tot de helft van de afstand tot gevoelige bestemmingen, voldoet dit plan wat ons betreft aan de zorgvuldigheidseisen die we aan dit soort ruimtelijke projecten moeten stellen.

De recente brief van Rijkswaterstaat over de mogelijke effecten op de verkeersveiligheid heeft onze oordeel niet veranderd. In de beknopte brief schrijft RWS dat zij oordelen dat de windmolens zorgen voor een “onaanvaardbare verzwaring van de rijtaakbelasting”. Dit is een wonderlijke stellingname. Wij betwijfelen niet het oordeel van experts dat windmolens voor enige mate van afleiding zorgen en daarmee een effect kunnen hebben op de verkeersveiligheid. Maar of dit “onaanvaardbaar” is, is natuurlijk nooit te zeggen. Het is een subjectieve beoordeling van een nauwelijks te meten maat. En als wij iets aan de verkeersveiligheid willen doen: er staat op dat kruispunt ook een enorme reclamezuil. Als afleiding van automobilisten op deze locatie een probleem is, stelt de ChristenUnie voor om dan liever de reclamezuil neer te halen.

Zondag 12 november liepen zo’n 85.000 mensen mee in de Klimaatmars in Amsterdam. Zij riepen politiek en bedrijfsleven op om nu echt in actie te komen om verdere klimaatverandering tegen te gaan. Om beter te zorgen voor de schepping, wat de boodschap was van het christelijke blok, waarin onze fractievoorzitter mee liep. Om af stappen van fossiele energie en werk te maken van de opwek van duurzame energie.

Dat is niet makkelijk, want soms schuurt het, soms doet het pijn, soms kost het ons wat. En dat is precies wat er aan de hand is met deze aanvraag voor windmolens bij de Noorder-IJplas.

Wat de ChristenUnie betreft is de vraag die voor ligt: zijn wij bereid onze verantwoordelijkheid te nemen? Zijn wij bereid gehoor te geven aan de oproep van de tienduizenden mensen die gisteren op de been waren? Of trekken we voortijdig de stekker trekken uit een kansrijk project omdat het niet helemaal ideaal is? Is een project ooit ideaal? En zijn er sowieso ideale plekken in onze drukke provincie?

We hebben met de energietransitie niet de luxe om te wachten tot het ideale project ooit langs zal komen. Ieder project heeft nadelen. We zullen dan de afweging moeten maken of het project zorgvuldig genoeg is. Daarin worden we ondersteund door de experts van de Omgevingsdienst. Maandag heeft een meerderheid van de Provinciale Staten besloten af te wijken van het positieve advies van deze dienst. De ChristenUnie maakt zich ernstig zorgen dat we met deze opstelling onze provinciale doelen in de regionale energiestrategieën niet gaan halen.