ChristenUnie stelt kritische vragen over SolaRoad

Lege weg.jpg
Persfoto Michel Klein.jpg
Door Michel Klein op 30 januari 2024 om 20:00

ChristenUnie stelt kritische vragen over SolaRoad

Recent kwam het bericht naar buiten dat SolaRoad ophoudt te bestaan. SolaRoad was een bedrijf dat zich bezighield met de integratie van zonnepanelen in fietspaden, busbanen en autowegen. In 2014 werd in opdracht van de provincie Noord-Holland het eerste stukje fietspad met zonnepanelen groots geopend in Krommenie, maar al snel bleken er veel gebreken te zijn: het fietspad kampte keer op keer met storingen, bleek lang niet zoveel energie op te wekken als verwacht en ging om de haverklap stuk door vorst of regenwater. Ook andere projecten kampten met dergelijke problemen. Ondanks de uitvoering van meerdere pilots en de doorvoering van verbeteringen in de techniek is succes uitgebleven.

Toch is de provincie Noord-Holland blijven investeren in SolaRoad, met als doel innovatie te bevorderen en aan te moedigen. De provincie werd zelfs een van de aandeelhouders om verdere ontwikkeling mogelijk te maken. Als ChristenUnie keuren wij dit niet per se af: het is goed om innovatieve, duurzame energieoplossingen en -initiatieven te stimuleren. Wij zijn hierin echter ook realistisch: als iets niet werkt, dan moeten wij er ook geen geld in blijven pompen. Het moet geen trekken aan een dood paard worden. Bovendien is het voor ons de vraag of de provincie direct aandeelhouder van zo’n bedrijf zou moeten zijn.

 De ChristenUnie heeft daarom een aantal kritische vragen aan de gedeputeerde gesteld. Wat zijn bijvoorbeeld de financiële consequenties voor Noord-Holland nu SolaRoad failliet is? En gericht op de toekomst: wat zijn de leerpunten die Gedeputeerde Staten meeneemt uit deze situatie? Het lijkt ons verstandig om criteria voor het investeren in start-ups op te stellen. Daarom ook de vraag welke criteria de provincie hierbij voor ogen heeft naar aanleiding van het faillissement van SolaRoad. GS heeft aangegeven dat de provincie waarschijnlijk zo’n € 400.000 kwijt is door de liquidatie van SolaRoad. Er zijn inmiddels strengere regels opgesteld voor deelnemingen in bedrijven door de provincie. De provincie hoopt nog wel dat de ontwikkelde techniek uiteindelijk tot toepassingen zal leiden.