ChristenUnie bezorgd over rapport Expertgroep Gezondheid IJmond

Industrie en natuur.jpg
Persfoto Michel Klein.jpg
Door Michel Klein op 11 maart 2024 om 15:00

ChristenUnie bezorgd over rapport Expertgroep Gezondheid IJmond

De Expertgroep Gezondheid IJmond kwam afgelopen week met het rapport ‘Gezondheid Geborgd’, waarin de eerste bevindingen staan over de gezondheidseffecten van Tata Steel Nederland (TSN) en haar plannen om de fabriek in de IJmond te vernieuwen en te vergroenen. Het rapport bevestigde dat de gezondheidsschade door Tata Steel groter is dan uit eerdere rapporten bleek, en hamerde erop dat de gezondheid van omwonenden zou moeten prevaleren boven economische argumenten. De ChristenUnie ziet de bevindingen als een bevestiging van de zorg dat gezondheid te weinig aandacht heeft in de regelgeving. Die zorg hebben wij al vaker uitgesproken in de Staten. Wat dat betreft geen nieuws.

De adviesgroep doet echter een aantal aanbevelingen waarvan wij denken dat het belangrijk is dat de provincie die zo goed mogelijk oppakt. Allereerst is het essentieel dat gezondheid systematisch wordt meegenomen in de afwegingen rond de vergunningverlening van TSN. Daarnaast hebben wij GS gevraagd zich hard te maken om de letter of intent uit te breiden met een paragraaf waarin duidelijke afspraken over gezondheidsverbeteringen worden vastgelegd. Ten tweede: de bouw van een nieuwe (waterstof)fabriek zal, terwijl de Kooksgasfabriek 2 nog draait, leiden tot extra gezondheidsrisico’s voor de omgeving. We kunnen er nu echt niet meer omheen; de Kooksgasfabriek 2 zal eerder moeten sluiten dan 2029.

Een derde advies dat de provincie kan opvolgen is het uitvoeren van een gezondheidseffectrapportage (zogenaamde GER) bij een vergunningaanvraag. Wij hebben daarom samen met JA21 een motie ingediend, waarin opgeroepen wordt om de milieueffectrapportage (MER) uit te breiden met een GER. De gedeputeerde heeft toegezegd hiernaar te gaan kijken. Hiervoor wil hij eerst in gesprek gaan met de Expertgroep.

Een vierde advies waar we wat mee moeten, betreft de helderheid over de cijfers. De rapporten die we nu zien, buitelen over elkaar met percentages en modellen. De Tweede Kamer heeft al 3 jaar geleden via een motie opgeroepen tot onafhankelijke metingen. De Expertgroep roept daar nu opnieuw toe op. Op dit moment moeten we vertrouwen op de zelf gerapporteerde cijfers van Tata in de emissieregistratie.

De Expertgroep heeft nuttig werk verricht en deze opgedane kennis moet maximaal gebruikt worden. Daarom hebben wij ook de motie van de PvdD mede ingediend met de opdracht om het rapport Expertgroep Gezondheid te betrekken bij de beoordeling van de concept-NRD. De ChristenUnie wil dat gezondheid centraal staat. Het is dan ook van belang dat GS aan de slag gaat met deze aanbevelingen.