ChristenUnie stelt vragen over ontduiking stikstofregels door Schiphol

KLM vliegtuig.jpg
Persfoto Michel Klein.jpg
Door Michel Klein op 4 mei 2024 om 14:00

ChristenUnie stelt vragen over ontduiking stikstofregels door Schiphol

In verschillende kranten is op 30 april, 1 en 2 mei, naar aanleiding van openbaar gemaakte documenten door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), geschreven over de uitkoop van boeren door Schiphol. Gebleken is dat het ministerie van LNV er bewust voor heeft gekozen om van Schiphol geen onderbouwing te vragen over het effect van de uitkoop op de natuur bij het verlenen van de natuurvergunning. Dit is erg kwalijk, aangezien uit recente uitspraken van de rechter blijkt dat stikstofruimte die vrijkomt bij de uitkoop van boeren alleen mag worden ingezet voor andere doelen, indien de ruimte niet nodig is voor het herstel van natuurgebieden. Gezien de staat van de Noord-Hollandse natuurgebieden zoals het Naardermeer en het Wormer- en Jisperveld is het onaannemelijk dat de stikstofruimte voor de natuurvergunning van Schiphol mag worden ingezet.

Experts op het gebied van omgevingsrecht noemen de verleende natuurvergunning van Schiphol daarom "zeer wankel" en verwachten dat deze bij de rechter niet standhoudt. In antwoord op eerdere vragen over de stikstofhandel door Schiphol heeft GS aangegeven daarover wel contact te hebben gehad met het ministerie, maar geen rol te hebben gespeeld bij de uitkoop van boeren.

Wij vinden de situatie zeer opmerkelijk en zullen daarom tijdens de Provinciale Statenvergadering van 13 mei vragen stellen aan GS over de rol van de provincie in dit verhaal. Heeft de provincie bijvoorbeeld proactief gewezen op de noodzaak van de betreffende stikstofruimte voor natuurherstel van Noord-Hollandse natuurgebieden?