ChristenUnie pleit voor borden ‘Welkom in Noord-Holland’

Rotonde
Persfoto Michel Klein.jpg
Door Michel Klein op 25 juni 2024 om 14:45

ChristenUnie pleit voor borden ‘Welkom in Noord-Holland’

Noord-Holland is een fijne provincie om in te wonen, te werken of te recreëren. Echter, de bekendheid van Noord-Holland laat nog weleens te wensen over. In het Gooi reageren mensen bijvoorbeeld nog weleens verbaasd wanneer hen wordt uitgelegd dat zij zich niet in Utrecht, maar in Noord-Holland begeven. En misschien komt dat mede doordat het voor mensen niet direct duidelijk is wanneer ze nu de provinciegrens passeren. Andere provincies – zoals de provincie Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant – hebben bij de provinciegrens vaak bordjes langs doorgaande wegen staan om mensen welkom te heten in de provincie of ze weer tot ziens te zeggen.

Volgens onze inventarisatie heeft Noord-Holland slechts sporadisch een bordje staan. Wij hebben er één ontwaard toen wij terugreden over de Afsluitdijk na een werkbezoek in Friesland. Halverwege staat er dan een bord met ‘Welkom in Noord-Holland’ en ook langs de N207 is een dergelijk bord te ontdekken, maar die is vermoedelijk al twintig jaar oud. Het zou mooi zijn om mensen bewust te maken van hun bezoek aan Noord-Holland; onze provincie heeft immers erg veel te bieden. Daarom hebben wij tijdens de Provinciale Statenvergadering van 10 juni een motie ingediend met als dictum: ‘wij verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om in kaart te brengen wat de kosten zijn voor het plaatsen van de borden ‘Welkom in Noord-Holland’ en tevens de ‘Tot ziens in Noord-Holland’-variant bij de provinciegrens langs snelwegen en provinciale wegen; en in 2024 een voorstel te doen, inclusief een ontwerp voor de borden, en aan Provinciale Staten voor te leggen’.
De gedeputeerde reageerde erg positief op ons voorstel. Hij heeft een toezegging gedaan om de kosten en (on)mogelijkheden in beeld te brengen.