ChristenUnie wil dat provincie extra geld beschikbaar stelt voor biobased bouwen

Biobased Bouwen
Persfoto Michel Klein.jpg
Door Michel Klein op 8 juli 2024 om 17:30

ChristenUnie wil dat provincie extra geld beschikbaar stelt voor biobased bouwen

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van maandag 8 juli heeft de ChristenUnie bij de kaderbrief een amendement ingediend om de komende vier jaar twee miljoen euro per jaar beschikbaar te stellen om biobased bouwen en de teelt van biobased bouwmaterialen te stimuleren. De ChristenUnie acht het van groot belang om hierin te investeren. De komende jaren moet immers niet alleen het gebruik van fossiele brandstoffen, maar ook het gebruik van fossiele grondstoffen geminimaliseerd worden.

De agrarische sector in Noord-Holland kan door de teelt van gewassen die in de bouw gebruikt kunnen worden een belangrijke bijdrage leveren aan de woningbouwopgave en de CO2-reductie. Bij biobased grondstoffen kan gedacht worden aan materialen als lisdodde, vlas, hennep of miscanthus (olifantengras). De lisdoddeplant heeft bijvoorbeeld van nature een isolerende werking dankzij de kleine luchtkamers die zich in de steel bevinden. Naast dat de lisdodde hierdoor uitermate geschikt is als duurzaam isolatiemateriaal, zorgt de plant ook voor minder bodemdaling. Hierdoor wordt verdere CO2-uitstoot tegengegaan.

Hoewel er veel ideeën en proefprojecten zijn waarin geëxperimenteerd wordt met het telen van en bouwen met natuurlijke materialen, komt dit nog onvoldoende van de grond. Het is belangrijk dat vraag en aanbod goed op elkaar afgestemd worden. Ook kan het noodzakelijk zijn om financiële garanties te geven aan agrariërs die willen starten met de productie van biobased bouwmaterialen.  De provincie kan een rol spelen bij het vormen van nieuwe productieketens en het bieden van zekerheid aan de bedrijven. Op die manier draagt de provincie zowel bij aan nieuwe kansen voor ondernemers als een groenere toekomst.

GS vindt het op dit moment te vroeg om extra geld te reserveren voor biobased bouwen, maar geeft aan dat dit later wellicht wél kan.