Nieuws

 1. KLM vliegtuig.jpg
  Persfoto Michel Klein.jpg
  Door Michel Klein op 4 mei 2024

  ChristenUnie stelt vragen over ontduiking stikstofregels door Schiphol

  In verschillende kranten is op 30 april, 1 en 2 mei, naar aanleiding van openbaar gemaakte documenten door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), geschreven over de uitkoop van boeren door Schiphol. Gebleken is dat het ministerie van LNV er bewust voor heeft gekozen om van Schiphol geen onderbouwing te vragen over het effect van de uitkoop op de natuur bij het verlenen van de natuurvergunning. Dit is erg kwalijk, aangezien uit recente uitspraken van de rechter blijkt dat stikstofruimte die vrijkomt bij de uitkoop van boeren alleen mag worden ingezet voor andere doelen, indien de ruimte niet nodig is voor het herstel van natuurgebieden. Gezien de staat van de Noord-Hollandse natuurgebieden zoals het Naardermeer en het Wormer- en Jisperveld is het onaannemelijk dat de stikstofruimte voor de natuurvergunning van Schiphol mag worden ingezet.

  Lees verder
 2. Biobased Bouwen
  CU-Logo-Noord-Holland-RGB-SocialMediaPF.jpg
  Door ChristenUnie Noord-Holland op 26 april 2024

  Werkbezoek Biobased bouwen

  Afgelopen maandag 22 april reisde de fractie af naar Friesland voor een werkbezoek aan Bouwgroep Dijkstra Draisma. Dit bedrijf experimenteert succesvol met het maken van biobased isolatiemateriaal van onder andere lisdodde, vlas, hennep en miscanthus. Het bedrijf richt zich met name op de ‘sigarenplant’ lisdodde. Deze plant heeft een isolerende werking dankzij de kleine luchtkamers die zich in de steel bevinden. Naast dat de lisdodde hierdoor uitermate geschikt is als duurzaam isolatiemateriaal, zorgt de plant ook voor minder bodemdaling. Hierdoor wordt verdere CO2-uitstoot tegengegaan.

  Lees verder
 3. Autorijders.jpg
  Persfoto Michel Klein.jpg
  Door Michel Klein op 16 april 2024

  ChristenUnie maakt zich zorgen over werkzaamheden brug A7 bij Purmerend

  De ChristenUnie heeft samen met D66 en het CDA tijdens de Provinciale Statenvergadering van 8 april een debat aangevraagd over de werkzaamheden aan de brug in de A7 bij Purmerend. De brug zal voor een periode van 5 maanden deels afgesloten zijn en Rijkswaterstaat verwacht hierbij grote hinder en forse extra reistijd. Ondanks dat omliggende wegen worden afgesloten is de verwachting dat een deel van het verkeer zich zal verspreiden over kleinere wegen in de omgeving. Rijkswaterstaat roept reizigers op om gebruik te maken van het openbaar vervoer, maar de OV-bedrijven blijken niet in staat om extra openbaar vervoer te bieden. De frequentie van de bussen rondom Purmerend wordt zelfs afgeschaald in verband met de verwachte vertragingen. Verder is het ook opvallend dat in de lijst met ontheffingen voor de wegen die gesloten zijn, niet alle cruciale beroepsgroepen voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn medewerkers van ziekenhuizen, kinderdagopvangen en scholen. Ook voor die beroepsgroepen is het immers cruciaal dat zij op tijd aanwezig kunnen zijn op hun werk.

  Lees verder
 4. CU logo onder elkaar
  CU-Logo-Noord-Holland-RGB-SocialMediaPF.jpg
  Door ChristenUnie Noord-Holland op 11 april 2024

  Uitnodiging Provinciale Unie Noord-Holland

  Op vrijdag 24 mei 2024 organiseert de Provinciale Unie van de ChristenUnie Noord-Holland een Algemene Ledenvergadering (ALV) en een inspiratieavond in Zaandijk. Naast besturen van de afdelingen, raadsleden, wethouders en leden, zijn ook belangstellenden voor het werk van de ChristenUnie in Noord-Holland van harte uitgenodigd. We hopen veel leden en belangstellenden op deze avond te ontmoeten! Hieronder vindt u de locatie en het programma.

  Lees verder
 5. Industrie en natuur.jpg
  Persfoto Michel Klein.jpg
  Door Michel Klein op 11 maart 2024

  ChristenUnie bezorgd over rapport Expertgroep Gezondheid IJmond

  De Expertgroep Gezondheid IJmond kwam afgelopen week met het rapport ‘Gezondheid Geborgd’, waarin de eerste bevindingen staan over de gezondheidseffecten van Tata Steel Nederland (TSN) en haar plannen om de fabriek in de IJmond te vernieuwen en te vergroenen. Het rapport bevestigde dat de gezondheidsschade door Tata Steel groter is dan uit eerdere rapporten bleek, en hamerde erop dat de gezondheid van omwonenden zou moeten prevaleren boven economische argumenten. De ChristenUnie ziet de bevindingen als een bevestiging van de zorg dat gezondheid te weinig aandacht heeft in de regelgeving. Die zorg hebben wij al vaker uitgesproken in de Staten. Wat dat betreft geen nieuws.

  Lees verder
 6. Nieuwe Euro bankbiljetten.jpg
  Persfoto Michel Klein.jpg
  Door Michel Klein op 17 februari 2024

  Provincie gaat MVO Nederland betrekken bij herziening van Economisch beleid

  Momenteel werkt GS aan een actualisatie van het economisch beleid, mede naar aanleiding van het onderzoeksrapport van de Randstedelijke Rekenkamer over de circulaire economie. Ook is besloten dat de uitvoeringsagenda’s met betrekking tot de circulaire economie en de algemene economie zullen worden samengevoegd. Hierin zal ook het aangenomen initiatiefvoorstel “Noord-Holland Impact”, over duurzaam ondernemen, van de ChristenUnie en de Partij voor de Dieren worden meegenomen. De ChristenUnie ziet tot nu toe echter nog weinig vooruitgang. Zo heeft GS bijvoorbeeld aangegeven onvoldoende data te hebben om een indicator in de Brede Basismonitor op te nemen die inzicht geeft in de ontwikkeling van het aantal maatschappelijk verantwoorde en sociale ondernemers in de provincie. Volgens GS ontbreekt het aan een centrale instantie die deze aantallen bijhoudt.

  Lees verder